ASHTAR

team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011

Monday, 19 September 2011

September 18, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик
18.09.2011г.С поздрави от Федерацията:

Сега ви доставяме предисловието ни към най-великото събитие в човешката история. Вие сте на път да изпитате онези промени, които са били дискутирани от толкова дълго време и за които ние от наша страна сме ви подготвяли от много дълго време наистина. Тези подготовки ще бъдат забравени от някои в първите моменти след разкриването, защото вихър от дейности и събития ще се разгърне на вашата планета. За други, подготовките ще им служат добре. На каквото и ниво на подготовката да се намирате в дните и седмиците, следващи Разкриването, помнете, че винаги трябва да си помагате един на друг, използвайки най-доброто от вашите способности.


Ние редовно ви казвахме, че Разкриването е начално събитие в придвижването на човешките видове напред към галактическото членство и в края на краищата към вашето Издигане. Това изместване в съзнанието е велико събитие, което беше наблюдавано в космоса с много вълнение от доста дълго време.Когато се разгърнат плановете за преструктуриране на паричната система в глобалните ви икономики и в правителствените ви икономики, няма да има гръмки съобщения. Ще бъде сякаш това е незначително и просто друг начин да се прави бизнес. Ще бъде третирано от медиите ви просто като друг начин да се справите с икономическата криза във вашия свят и ще върви незабелязано от много като действително световно променящо събитие. Това е според плана. Да създадем повече катаклизми в ума на много (от това, което сигурно ще произлезе като резултат от обявяването за вас на нашето присъствие) би било твърде много, за да го понесете. По-скоро, ние виждаме тайния достъп за прилагането на тези промени като много по-ефективни и практически.Веднага след тези промени, някои от които вече са се случили, ще върви по-формалното обявяване на разкриването. Както сме дискутирали в миналото, промените, които ще се настъпят в резултат от разкриването, ще бъдат значителни и изумителни за някои, ако не за повечето от вас. Вече са в ход подготовките за мястото, датата и часа на официалното обявяване, както и по какъв начин да се извърши и неизбежната работа с медиите, понеже те се боричкат за всеки детайл. Това беше събитие, чието планиране беше оставено за последната минута, поради много причини. Сега се дискутира по него и ще бъде приложено в тази времева рамка, дискутирана от вашите лидери.


Отново ви молим вашите действия да останат спокойни и целенасочени. Вие сте маяците Светлина за света. Действията и изражението ви ще диктуват как ще отговорят другите. Вашата спокойна увереност относно как в действителност стоят нещата ще извърви дълъг път в поддържането на другите в разумна степен на здрав разум, необходима, за да се разбере и асимилира цялата информация, която ще потече с бърза скорост веднъж след като обявяването се извърши. След това, ние ще дойдем при вас, с отворени обятия и сърца, с Любов и вълнение за нашето обединяване отново.До този момент, останете винаги отворени за позитивната енергия, която сега облива планетата ви като дъждовна буря. Тя е там за ваше благо, независимо дали я чувствате или не. Останете верни на вашите влечения и вътрешното си чувство за това кои и какво сте и какво трябва да постигнете. Тези мисли ще бъдат потвърдени за вас по много действителни и показателни начини.

Останете с мир

Channeler: Wanderer of the SkiesПревод:Tauno


Translations

No comments:

Post a Comment

medittion

2012

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

Galactic Channelings

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
на български

despertando.me - other channels

Montague Keen

Montague Keen
на български

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
на български

Galactic Federation by Greg Giles

Galactic Federation by Greg Giles
на български

Blossom Goodchild

Blossom Goodchild
на български

OUR FAMILY OF THE STARS

Matthew Ward

Matthew Ward
на български

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
на български

Dear Reader,

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
на български

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

luisa vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com) or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български