ASHTAR

team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011

Saturday, 30 July 2011

22.07. 2011r.


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Галактическата Федерация Чрез Небесен Пътешественик

 22.07. 2011r.


 
С поздрави от Федерацията:

Интервалите между прозорците с възможности за Разкриването стават все по-кратки всеки път, когато преминаваме през следващия момент. Както времето, в което сме способни да ви приспособим към Издигането намалява, така и се скъсяват тези интервали. Все пак има още един прозорец за възможност, който ще се появи скоро. Дали вашите лидери ще се възползват от това предимство, зависи изцяло от тях. Обаче, те не могат повече да продължават да прахосват възможностите, които им се предоставят от нашите представители, работещи сред вас.

Ние претърсихме целия ви свят и мракът продължава да става все по-глух, понеже все повече Светлина достига до вашия свят от енергийните източници от всички страни. Ние регистрирахме само някои отделни случаи на употреба на Кемтрейлс, технологии за промяна на климата, както и други устройства на Илюминатите, през последните няколко седмици. Убедени сме, че вашите лидери трябва да се възползват от тези моменти да действат подходящо за официалното оповестяване, което ще ви придвижи към нова епоха на съществуване.

Светът няма да се промени за една нощ чрез оповестяването. Това е просто прагът, който ще бъде прекрачен, и ще е вашето уверение, че цялата ви дейност, вярата ви в мисията на Любовта не са били напразни. Първоначално много малко неща ще се променят драстично, но след това ще има увеличаване в циклите на промяна на всички нива, които ще произлязат от оповестяването.

Ние ще продължим да се фокусираме върху стъпките към Разкриването и ще оставим за другите ученията, разглеждащи това главно събитие в човешката история, вашето издигане с Майката Земя в по-високите измерения на съществуване. И докато в близкото минало по въпроса за Издигането е имало доста тишина, ние усещаме конкретен прозорец на възможност, който се отваря и бихме желали да ви подготвим, още веднъж, за тази възможност.

Ние познаваме умората на цикъла на подготовка, вълнението, предчувствието и разочарованието, понеже забелязвате, че това, което трябва да дойде, отново не се случва. Обаче, това е неизбежно. Единствената особеност е как вие измервате времето за постигането на това. За нас изглежда като наносекунда в огромния период от време, който е довел до този момент. За вас всяка секунда е като час или ден. Вие сте били поставени в условия от Илюминатите да търсите незабавно удовлетворение за всичко. Разбираме тези чувства. Но също разбираме и се възхищаваме от огромната ви гъвкавост в циклите, на които сте били подложени, и вашата продължаваща вяра в този процес. Имате нашата най-голяма почит и уважение.

Ние уважаваме вас и вашата мисия и сме в готовност да помагаме, когато настъпи времето. Продължавайте да настоявате за Разкриването чрез Любов и целенасочена мисъл към тези лидери, способни да реализират оповестяването, което ще ви подтикне да преминете прага. Приятно преминаване през процеса, и продължавайте да се обичате безусловно.


Останете с мирChanneler: Wanderer of the Skies
Превод: Tauno
 Translations

No comments:

Post a Comment

medittion

2012

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

Galactic Channelings

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
на български

despertando.me - other channels

Montague Keen

Montague Keen
на български

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
на български

Galactic Federation by Greg Giles

Galactic Federation by Greg Giles
на български

Blossom Goodchild

Blossom Goodchild
на български

OUR FAMILY OF THE STARS

Matthew Ward

Matthew Ward
на български

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
на български

Dear Reader,

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
на български

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

luisa vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com) or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български