ASHTAR

team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011

Saturday, 21 July 2012

21.07.2012 г.


The Galactic Federation through Wanderer of the

Skies

Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик – 21 юли2012г.Поздрави от Федерацията

Въпреки че може и да не вярвате, че е така, много неща сеслучват във вашия свят към резултатите, които Божественият план очакваше отдълго време. Ние сме тук, за да ви видим през тези времена на съмнение и да випомогнем във вашата мисия. Ние разбираме трудностите, които ви донесоха загубатана спомена кои сте и от къде дойдохте. Ние се грижим и сме тук. Вие може и дане разбирате всички действия и без-действия, които бяха разиграни на световнатасцена, ние ви казваме, че всичко върви според плана, който беше установенотдавна и всички вие сте на път.

Скоро ще дойдат докладите във вашите медии за мащабнапромяна в енергийните модели на вашия свят, които са измерени и наблюдавани отвашите учени. Тези промени са част от все по-разширяващото се разпростиране наенергията, издигаща вашия свят от неговото задръстване. Обърнете особеновнимание на степента, в която бяха забелязани тези промени, и ще разберете масивните ефекти, коитотази енергия оказва върху вашия свят днес.

Както винаги сме ви казвали, промените, които виждате въввашия свят, не идват като Холивудски филм, а като постепенен набор от обстоятелства,които достигат кулминация в желаната промяна, която планът се стреми да постигне.Вие очаквахте да видите масови промени в структурите на вашите правителства,банковите и бизнес общностите, но това разстройване би било твърде голямо завашите народи, за да се справят с него. Тези промени, като всички необходими промени,по природа са постепенни и понякога на пръв поглед незабележими. И все пак теса тук и са в ход. Не сте ли забелязали малката, но много мощна промяна въввъзприемането на вашите народи на банковите картели? Не станахте ли свидетелина забавянето на природите бедствия на Гая? Не почувствахте ли промяната вмисленето на световните лидери спрямо онези въпроси и събития, които саориентирани към хората и не са единствено в полза на корпоративни интереси?Тези фини промени са именно това, което е свързано с движенията, действията идейностите зад кулисите.

Напоследък, ние се срещнахме отново в галактически мащаб, зада преценим докъде сме стигнали в процеса и какво още трябва да се направи, зада напреднем към неизбежните цели, желани от плана. Тази среща, отново сепровежда на един от нашите големи кораби, доведе до някои интересни съглашения относнообщата ни ситуация. Тази среща включваше онези делегати от вашия свят, както ипредставител на Федерацията. Вашите хора бяха чути и чувствата ви бяха разгледанипреди всичко в съглашението. Сега ние сериозно започнахме да предприемамепървата от стъпките на това съглашение. Вие ще видите тази първа стъпка подформата на преобладаващо наше присъствие във вашите небеса през идните дни. Първиятход на основната програма е в ход.

Вашите хора започнаха прехода към разбирането на хватката наИлюминатите на света. Онези, които още са във властта с възможността да сложаткрай на това, осъзнаха, че пътят за тях е чист да продължат и че съпротивата отстрана на тайните е намаляла до степен, която дава основание за действие сега.С тези смели ходове от страна на собствените ви герои и първите, предприети отнас в серия от стъпки в тази следваща фаза на плана, ние се надяваме да повишименергията във вашия свят достатъчно, за да постигнем следващото ниво и прилаганетона следващата фаза, необходима към целта.

Вие сте изключителни човешки същества. Вие учихте упорито идълго в това, най-голямото от галактическите духовни училища и сте на път дазавършите Университета на образователните институции. Вашите услуги са крайнонеобходими из вселената и вие ще сте посрещнати с отворени обятия и голямапочит заради това, което сте и заради това, което сте постигнали. Останете влюбов и решителност за положителен резултат. Ние от своя страна ще останемзавинаги в благоговение от вашите способности, вашите таланти и вашатанеподправена духовна мощ.

No comments:

Post a Comment

medittion

2012

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

Galactic Channelings

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
на български

despertando.me - other channels

Montague Keen

Montague Keen
на български

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
на български

Galactic Federation by Greg Giles

Galactic Federation by Greg Giles
на български

Blossom Goodchild

Blossom Goodchild
на български

OUR FAMILY OF THE STARS

Matthew Ward

Matthew Ward
на български

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
на български

Dear Reader,

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
на български

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

luisa vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com) or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български