ASHTAR

team

We are in fact a team whether or not you realize it, and we shall be able to come much more together once we can openly work with you.

SaLuSa 4-March-2011

Saturday 27 October 2012

26.10.2012Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик 26.10.2012г.


Поздрави от Федерацията

Днес ние започваме с рецитация на събитията, които доведоха до тук, този път, сега. Ние сме тук и винаги сме ви направлявали през тези времена. Вие очаквахте събитията да се случат както трябва. Наближава времето до неизбежното. Има толкова много неща да се направят на вашия свят и толкова малко време, през което да се направят.

Цялата планета е погълната от плазмено поле, което наскоро бе активирано и действа, за да поддържа по-висшите форми на вибрационна енергия, като същевременно позволява на по-тъмни, по-тежки и по-ниски вибрации да напускат безпрепятствено. Веднъж излезли, те не могат да се върнат. Това е началото на последната фаза от пречистването на вашата планета. Едно забавяне, пречещо това да се случи по-скоро, беше причинено от вашата космическа станция, която беше в орбита твърде близо, за да не бъде повлияна от действието на това поле. Беше постигнато споразумение да се премести тази орбита, така че мрежата да може да функционира без неблагоприятен ефект за хората.

Тъй като тази енергия се активира, вие ще откриете все по-малко и по-малко влияние от страна на Илюминатите спрямо ежедневните си дела. Първоначално, незабележимо от хората, в крайна сметка някой ще „изпробва водите” с действие, известно като действие против Илюминатите и правейки това, няма да срещне съпротива, която в противен случай би се очаквала. Това ще насърчи още повече по-нататъшното настояване, докато стане очевидно, че Илюминатите, които всъщност никой не може да види или различи, но които е известно, че винаги са присъствали, повече не са тук или ако са, не са срещу предприетите действия. Тъй като това знание става все по-разпространено, все повече и повече предимства за доброто на цялото човечество ще започнат да се оформят на вашия свят. Тъй като това се случва, вие ще видите все по-нарастваща лавина от човешки движения, насочени към това, което всички вие искате – да процъфтявате, да сте свободни, да проучвате, да ви бъде казана и да откриете истината.

Това ще се случи постепенно и все пак внезапно на фона на всички десетилетия и хилядолетия, ще се случи привидно за миг, когато хората осъзнаят, че могат да водят свободно съществуване, безпрепятствено от контрола на онези, които искат да ви поробят. Когато учените създават технологии за ползата на всички и когато тези неща се правят за масовия потребител и не са „отлагани” от онези, които не искат вие да ги имате, когато финансовите институции се грижат за нуждите на хората, а не на корпорациите, когато политиците създават справедливи и представителни закони за всички, бавно, но сигурно, вие ще видите този нов свят да се развива.


Нашето участие в това беше почти невидимо, но ние бяхме там. Ние поставихме полето за предотвратяване на циркулацията на негативните енергии около вашата планета. Ние извадихме различни негативни групи от други светове, които лагеруваха във вашия свят поради егоистични причини, ние предотвратихме идването тук на други раси в критичния момент на пренос на енергийни полета около и на вашата планета и ние ви напътствахме през този процес, така че вие да сте информирани, във връзка, мотивирани и наясно с това, което се случва на вашия свят.

Тъй като тези въпроси се развиват и тъй като хватката на Илюминатите става все по-слаба и по-слаба, вие ще научите истинската си история и ще съберете сила от нейното послание на надежда за всички вас. Всъщност, вие вече започнахте да я виждате, тъй като открития от дълго изгубени цивилизации започват да се появяват по медиите ви. И тъй като всичко това достига до вас като хора и вие научавате за по-голямата картина, и тази на вашия свят, и тази на Вселената, ние ще дойдем, с отворени обятия, с любов и почит към вашето пътуване. Процесът вече е започнал и ние наблюдаваме толкова повече неща от ваше име.

Какво би могло да бъде по-радостно от обединението на онези, които ще видят тези неща в заключение. И ние ви казваме, погледнете нагоре и ние ще сме там с вас, в любов и взаимно уважение. Нашето общо пътуване ни достави много радост.

Останете с мир.

Чрез Небесен Пътешественик

Превод:Tauno

Wanderer of the Skies Languages

Saturday 21 July 2012

21.07.2012 г.


The Galactic Federation through Wanderer of the

Skies

Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик – 21 юли2012г.Поздрави от Федерацията

Въпреки че може и да не вярвате, че е така, много неща сеслучват във вашия свят към резултатите, които Божественият план очакваше отдълго време. Ние сме тук, за да ви видим през тези времена на съмнение и да випомогнем във вашата мисия. Ние разбираме трудностите, които ви донесоха загубатана спомена кои сте и от къде дойдохте. Ние се грижим и сме тук. Вие може и дане разбирате всички действия и без-действия, които бяха разиграни на световнатасцена, ние ви казваме, че всичко върви според плана, който беше установенотдавна и всички вие сте на път.

Скоро ще дойдат докладите във вашите медии за мащабнапромяна в енергийните модели на вашия свят, които са измерени и наблюдавани отвашите учени. Тези промени са част от все по-разширяващото се разпростиране наенергията, издигаща вашия свят от неговото задръстване. Обърнете особеновнимание на степента, в която бяха забелязани тези промени, и ще разберете масивните ефекти, коитотази енергия оказва върху вашия свят днес.

Както винаги сме ви казвали, промените, които виждате въввашия свят, не идват като Холивудски филм, а като постепенен набор от обстоятелства,които достигат кулминация в желаната промяна, която планът се стреми да постигне.Вие очаквахте да видите масови промени в структурите на вашите правителства,банковите и бизнес общностите, но това разстройване би било твърде голямо завашите народи, за да се справят с него. Тези промени, като всички необходими промени,по природа са постепенни и понякога на пръв поглед незабележими. И все пак теса тук и са в ход. Не сте ли забелязали малката, но много мощна промяна въввъзприемането на вашите народи на банковите картели? Не станахте ли свидетелина забавянето на природите бедствия на Гая? Не почувствахте ли промяната вмисленето на световните лидери спрямо онези въпроси и събития, които саориентирани към хората и не са единствено в полза на корпоративни интереси?Тези фини промени са именно това, което е свързано с движенията, действията идейностите зад кулисите.

Напоследък, ние се срещнахме отново в галактически мащаб, зада преценим докъде сме стигнали в процеса и какво още трябва да се направи, зада напреднем към неизбежните цели, желани от плана. Тази среща, отново сепровежда на един от нашите големи кораби, доведе до някои интересни съглашения относнообщата ни ситуация. Тази среща включваше онези делегати от вашия свят, както ипредставител на Федерацията. Вашите хора бяха чути и чувствата ви бяха разгледанипреди всичко в съглашението. Сега ние сериозно започнахме да предприемамепървата от стъпките на това съглашение. Вие ще видите тази първа стъпка подформата на преобладаващо наше присъствие във вашите небеса през идните дни. Първиятход на основната програма е в ход.

Вашите хора започнаха прехода към разбирането на хватката наИлюминатите на света. Онези, които още са във властта с възможността да сложаткрай на това, осъзнаха, че пътят за тях е чист да продължат и че съпротивата отстрана на тайните е намаляла до степен, която дава основание за действие сега.С тези смели ходове от страна на собствените ви герои и първите, предприети отнас в серия от стъпки в тази следваща фаза на плана, ние се надяваме да повишименергията във вашия свят достатъчно, за да постигнем следващото ниво и прилаганетона следващата фаза, необходима към целта.

Вие сте изключителни човешки същества. Вие учихте упорито идълго в това, най-голямото от галактическите духовни училища и сте на път дазавършите Университета на образователните институции. Вашите услуги са крайнонеобходими из вселената и вие ще сте посрещнати с отворени обятия и голямапочит заради това, което сте и заради това, което сте постигнали. Останете влюбов и решителност за положителен резултат. Ние от своя страна ще останемзавинаги в благоговение от вашите способности, вашите таланти и вашатанеподправена духовна мощ.

Monday 16 April 2012

14.04.2012

Галактическата Федерация чрез Небесен Пътешественик – 14.04.12г.


Поздрави от Федерацията

Голямо чувство на надежда се развива по света ви днес, тъй като колективните ви мисли са фокусирани върху ареста на Илюминатите и реструктурирането на финансовите ви системи. Това е както беше предопределено. Това се играе в цял свят по дирижиран начин, който би ви изумил в стратегическото си развитие, ако можехте да знаете дълбочината и дъха му. Ние сме тук, за да говорим за това, което можем, без да застрашаваме дейности, които вече са в игра и които вие ще видите да се осъществяват през следващите седмици.

Подгответе се за големи движения на информация навсякъде по света, която ще се съсредоточи върху тези, които не са в унисон с това, което вие досега правехте. Това ще бъде следващото и най-великото до сега масово пробуждане на лица, които бяха заспали през целия процес до сега. Тази информация ще дойде от много източници, включително и от вашите медии, които едва сега започнаха да разнищват контрола на Илюминатите над това. Истината се разпростира над тези, които се противопоставят и онези, които винаги искаха тази информация да излезе, сега не виждат никаква пречка за действията си, за да го осъществят. Тази тънка струйка сега ще стане извора на информация, който е предшественик на разкриването.

Всъщност, ние имахме намеса в стартирането на ракетата от скорошните новини и сега е пределно ясно, че не може да има репресивни мерки от нелоялни военни операции на нашите действия по света. Докато разпалването на страха би накарало мнозина да се фокусират върху ядрените оръжия и тяхната потенциална употреба в терористични дейности, ние казваме, както винаги сме съветвали, че няма нищо, от което да се страхувате въобще.

Нацията ви от Исландия се използва като тестово поле за изпробване на финансови стратегии за доброто на вашата планета. Би било разумно да проследите техния напредък в това отношение, тъй като това ще е съдбата на всички нации след много кратък период от време. Ние винаги сме ви съветвали, че такова действие никога не би излязло от по-големите сили и нации по света, но те ще следват в идентичен марш след като тези действия започнат своя домино-ефект.

Времето на съмнението свърши. Започна времето на надеждата. Сега вие ще започнете да виждате, че се случва реална промяна, доловима и видима от всички. Тези неща ще дойдат толкова бързо, че ще ви се завърти главата. Дръжте се. И тъй като тези промени идват, Гая ще отговори на вашата надежда и любов. Тя вече прави промени, които ще са от полза за всички. Все още има да се случат няколко по-големи земетресения, всички с минимални щети спрямо живота, тъй като тези промени продължават.

Ние винаги сме с вас, нашето семейство. Очакваме с нетърпение нашата среща и възможността да споделим с вас нашата любов и вълнение за вашето бъдеще.

Бъдете в мир.

  

Channeler: Wanderer of the Skies


                                     Превод : Tauno                             
                       

medittion

2012

Rainbow of Love and Gratitude

Thank You to All

Galactic Channelings

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
на български

despertando.me - other channels

Montague Keen

Montague Keen
на български

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
на български

Galactic Federation by Greg Giles

Galactic Federation by Greg Giles
на български

Blossom Goodchild

Blossom Goodchild
на български

OUR FAMILY OF THE STARS

Matthew Ward

Matthew Ward
на български

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle
на български

Dear Reader,

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
на български

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, English-Indonesian for Wanderer’s messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 33 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.

Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

luisa vasconcellos

(luisavasconcellos2012@gmail.com) or

Galactic Channelings.com

(info@galacticchannelings.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL

THE 12 OLYMPIANS WITH GFL
на български